Malpraxis

Atingeri aduse securității pacientului

Pacienții se adresează sistemului sanitar pentru a-și rezolva problemele de sănătate, nu pentru a obține altele noi. Medicii, unitățile sanitare, furnizorii de dispozitive medicale și produse farmaceutice nu trebuie să producă vătămări suplimentare pacienților.

În acordarea asistenței medicale, pot apărea anumite complicații ale bolilor sau anumite efecte adverse ale procedurilor diagnostice și terapeutice. Ele survin în cursul evoluției bolii sau ca o concretizare a riscului diagnostic ori terapeutic, fiind asumate și acceptabile din punct de vedere medical.

Arsurile sau decesul nou-născuților lăsați nesupravegheați în incubatoare defecte nu reprezintă, însă, un risc terapeutic. Amputarea membrului inferior stâng sănătos în locul membrului inferior drept bolnav nu este nici un deziderat și nici o laudă a practicii medicale. Iar exemplele pot continua.

Încălcarea securității pacientului poate surveni în activitatea oricărei specialități medicale.

Uneori micile atingeri aduse siguranței pacientului pot fi reparate imediat de cel care le-a produs. Alteori atentatele la securitatea pacientului produc prejudicii care impun repararea acestora prin intermediul procesului de malpraxis medical.

Infecțiile nozocomiale

Primum non nocere. Mai întâi să nu faci rău. Aceasta este și o obligație a unităților sanitare, nu doar a medicilor.

Infecțiile nozocomiale reprezintă principala atingere adusă securității pacienților, responsabile pentru acestea fiind unitățile sanitare.

Aceste infecții apar în toate unitățile sanitare cu paturi. Ele sunt inevitabile și sunt tolerate atunci când se produc cu o frecvență redusă. Acest fapt nu absolvă, însă, unitatea sanitară de răspunderea pentru  prejudiciile produse pacienților de către aceste infecții.

Majoritatea infecțiilor nozocomiale sunt tratate pe loc de către personalul medical, neproducând consecințe grave.

Însă există cazuri în care consecințele asupra pacienților sunt dramatice, de la pierderea unor funcții ale organelor până la deces. Asemenea situații impun acțiuni în justiție pentru malpraxis medical în vederea compensării  prejudiciului.

Greșelile de diagnostic

Diagnosticul reprezintă determinarea precisă a afecțiunii pacientului pe baza anamnezei, a examenului clinic, a examinărilor de laborator, a investigațiilor imagistice, etc. Diagnosticul este esențial în stabilirea unui tratament corect, conducând mai departe la evoluția favorabilă a pacientului.

Uneori diagnosticul este pus greșit din cauza dificultății cazului sau din cauza limitelor științei medicale. În aceste situații nu există culpă medicală.

Alteori diagnosticul este greșit din cauza examenului clinic incorect/incomplet efectuat, din cauza neefectuării tuturor investigațiilor necesare, din cauza greșitei interpretări a rezultatelor acestor investigații sau din cauza lipsei urmăririi corecte a evoluției bolii. Consecințele sunt fie pierderea momentului oportun pentru un tratament corect și eficient, fie instituirea unor soluții terapeutice care fac rău pacientului prin ele însele. În aceste cazuri discutăm de malpraxis medical.

Greșelile de diagnostic pot surveni în orice specialitate medicală. Impactul lor asupra pacientului este mai mare în cazul afecțiunilor acute (în Unitățile de Primiri Urgențe, A.T.I., cardiologie, neurologie, chirurgie, pediatrie, etc.) sau al altor afecțiuni în care factorul timp este extrem de important în tratament (obstetrică, oncologie, hematologie).

Greșelile de tratament

Tratamentul reprezintă ansamblul mijloacelor prin care se combat afecțiunile diagnosticate. Principalele mijloace terapeutice sunt tratamentul medicamentos și cel chirurgical, însă se mai pot adăuga modificarea stilului de viață, tratament balneo-fizio-terapeutic și altele.

Greșelile de tratament pot fi reprezentate de alegerea greșită a soluției terapeutice (medicamente contraindicate, proceduri chirurgicale inadecvate),  de executarea greșită a unei manopere terapeutice (de obicei în cazurile chirurgicale), de întârzierea inițierii tratamentului.

Unele dintre greșelile terapeutice provoacă prejudicii pacienților, adeseori dramatice. În aceste cazuri se pune problema malpraxisului medical.

Probleme legate de informarea și de obținerea consimțământului informat

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic. Acestea sunt doar o parte a informațiilor la care pacientul are dreptul.

Suplimentar, pentru a fi supus unor metode de prevenție, diagnostic și tratament cu potențial de risc pentru pacient este necesar acordul scris și informat al acestuia.

Deseori aceste obligații nu sunt îndeplinite de către personalul medical. În asemenea cazuri se poate întâmpla ca pacientul să fie grav prejudiciat, putându-se vorbi despre malpraxis medical.

Probleme legate de naștere

Nașterea este o concretizare a eforturilor și așteptărilor părinților, copiii îmbogățindu-le viața.

Nașterea este un eveniment major în viața părinților, eveniment pe care aceștia și-l doresc fericit.

Actul nașterii reprezintă expulzarea fătului din cavitatea uterină a mamei. Deși cunoașterea medicală a redus semnificativ riscul unor evenimente nedorite legate de naștere, acestea nu au fost definitiv înlăturate.

Sarcina și nașterea nu reprezintă boli. Ele sunt stări sau sunt evenimente normale, fiziologice, care se desfășoară sub supraveghere medicală pentru reducerea unor eventuale complicații sau evoluții nedorite pe parcursul acestora. Acesta este motivul pentru care greșelile medicale în acest domeniu au un ecou atât de puternic asupra părințiilor, familiei, și chiar asupra societății.

Greșelile medicale mai frecvente care pot afecta nașterea sunt legate de monitorizarea incorectă a evoluției sarcinii și a nașterii, de greșelile de diagnostic și tratament și de traumatismele la naștere. Situații precum dezlipirea de placentă fără răspuns medical prompt, hipoxia fetală cauzată de circulara de cordon, amânările nejustificate ale operației cezariene pot afecta atât mama cât și fătul.

Uneori efectele greșelilor medicale se pot constata imediat, alteori ele se vor vedea după ani de zile.

Deși medicina nu poate oferi garanții nici măcar în privința nașterii, aceasta a evoluat suficient de mult încât marea majoritate a problemelor care pot apărea în cursul nașterii să poată fi evitate.

Dacă nu se întâmplă așa, se ridică în mod justificat problema malpraxisului medical. Iar acesta vizează atât doctorii, cât și moașele și asistenții medicali.