Practică

Exercitarea profesiilor medicale

Medicina trebuie să protejeze viața și sănătatea oamenilor. Medicii, pacienții sau unitățile sanitare sunt deopotrivă interesați de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului sănătății.

Noi oferim servicii juridice în acest sens.

Asigurăm asistență, reprezentare și consiliere juridică în litigii de malpraxis medical sau în cele privitoare la răspunderea disciplinară profesională a personalului medical.

Oferim consultanță juridică în vederea cunoașterii și implementării legislației ce reglementează activitatea profesională a medicilor, farmaciștilor, asistenților medicali și a moașelor.

Organizarea și funcționarea unităților medicale și farmaceutice

Modul de organizare și funcționare al spitalelor, ambulatoriilor sau cabinetelor medicale trebuie să respecte exigențe legale impuse atât în beneficiul individual al fiecărui pacient, cât și al sănătății publice în ansamblu. Asigurăm servicii juridice astfel încât interacțiunea dintre pacient și unitatea sanitară să fie mulțumitoare pentru ambele părți.

Ajutăm la înființarea unităților sanitare.

Asigurăm asistență juridică în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare.

Oferim consultanță juridică pentru organizarea și funcționarea unităților sanitare.

Reprezentăm părțile în litigiile dintre unitățile sanitare și autoritatea de sănătate publică sau reprezentanțele acesteia din teritoriu.

Asigurări de sănătate

Finanțatori semnificativi ai activității medico-farmaceutice, indiferent că sunt publici sau privați, asiguratorii din sănătate pot fi cu greu evitați în cadrul sistemului de sănătate.

Oferim asistență și reprezentare juridică asiguraților în litigii privitoare la decontarea de către casele de asigurări de sănătate a tratamentelor efectuate în străinătate.

Asigurăm consultanță juridică furnizorilor de servicii medicale sau farmaceutice și a furnizorilor de dispozitive medicale în relație cu asiguratorii din domeniul sănătății.

Asistăm și reprezentăm profesioniștii din domeniul sănătății, precum și furnizorii de servicii, medicamente sau dispozitive medicale în litigiile cu casele de asigurări de sănătate.

Legislație conexă domeniului sănătății

Deseori pentru soluționarea problemelor juridice sunt necesare cunoștințe atât din zona dreptului sănătății, cât și din alte ramuri ale dreptului.

Asigurăm asistență și reprezentare sau consultanță juridică în:

  • Procesele penale ce fac referire la exercitarea profesiilor medico-farmaceutice sau la relațiile contractuale din sfera asigurărilor de sănătate;
  • Litigiile legate de problemele de muncă din domeniul medical, inclusiv de salarizare.

Accidente rutiere sau de muncă

Accidentele rutiere sau de muncă sunt indezirabile, se întâmplă tot mai des, iar atunci când produc victime impun justa despăgubire a persoanei prejudiciate.

În aceste cauze asigurăm asistență și reprezentare, îmbinând cunoștințele medicale cu cele juridice, alături de o experiență semnificativă privitoare la expertiza medicală, toate în scopul unei desdăunări cât mai corecte.